• Betlejem

  • Betlejem

  • Yad Vashem

  • Mleczna Grota

  • IX stacja Drogi Krzyżowej

  • Bazar w Betlejem

  • Jerozolima

  • Tel Aviv

  • Yad Vashem

  • Wieczernik